Publisher Rates

100% KHÔNG SỬ DỤNG QUẢNG CÁO POPUP

TẠI SAO SỐ XEM / THỐNG KÊ / KIẾM TIỀN KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM?

RÚT TIỀN:

Tỉ giá: 1$ = 21.000 VND

Lượt xem được tính: 1VIEW / 1IP / 24H ( 1IP NHẬN ĐƯỢC 1 VIEW TRÊN IP TRONG 24H )

Giới thiệu bạn bè của bạn đăng ký qua link giới thiệu để nhận hoa hồng bằng 20% doanh thu.

Cấp độ

View/ip/24h

Bước

Thử nghiệm

BẢNG GIÁ

( ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM )

Cấp độ 1

1 view 2 bước CLICK DEMO 3.5$ / 1000 VIEW / 24H

Cấp độ 2

1 view 4 bước CLICK DEMO 4.5$ / 1000 VIEW / 24H

Cấp độ 3 ( random)  

1 view RANDOM CLICK DEMO RANDOM

Thu nhập trên 1000 lượt xem

Máy tính để bàn

Điện thoại di động / Máy tính bảng

Canada Per 1000 Views

8,00$Desktop & Laptop

8,00$Mobile & Tablet

United States Per 1000 Views

7,00$Desktop & Laptop

7,00$Mobile & Tablet

United Kingdom Per 1000 Views

6,00$Desktop & Laptop

6,50$Mobile & Tablet

Australia Per 1000 Views

5,00$Desktop & Laptop

6,00$Mobile & Tablet

Germany Per 1000 Views

5,00$Desktop & Laptop

6,00$Mobile & Tablet

Singapore Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

5,00$Mobile & Tablet

Malaysia Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

5,00$Mobile & Tablet

Vietnam Per 1000 Views

4,50$Desktop & Laptop

4,50$Mobile & Tablet

Ireland Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

India Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Saudi Arabia Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Spain Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

New Zealand Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Sweden Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Netherlands Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Brazil Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Italy Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Indonesia Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Mexico Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Philippines Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Thailand Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Argentina Per 1000 Views

1,50$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Japan Per 1000 Views

1,00$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Egypt Per 1000 Views

1,50$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Cambodia Per 1000 Views

1,20$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Colombia Per 1000 Views

0,00$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Iraq Per 1000 Views

1,00$Desktop & Laptop

1,20$Mobile & Tablet

Korea, Republic of Per 1000 Views

0,50$Desktop & Laptop

1,00$Mobile & Tablet

China Per 1000 Views

0,50$Desktop & Laptop

1,00$Mobile & Tablet

Thu nhập trên 1000 lượt xem

Máy tính để bàn

Điện thoại di động / Máy tính bảng

Canada Per 1000 Views

8,00$Desktop & Laptop

8,00$Mobile & Tablet

United States Per 1000 Views

7,00$Desktop & Laptop

7,00$Mobile & Tablet

United Kingdom Per 1000 Views

6,00$Desktop & Laptop

6,50$Mobile & Tablet

Australia Per 1000 Views

5,00$Desktop & Laptop

6,00$Mobile & Tablet

Germany Per 1000 Views

5,00$Desktop & Laptop

6,00$Mobile & Tablet

Malaysia Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

5,00$Mobile & Tablet

Singapore Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

5,00$Mobile & Tablet

Sweden Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Brazil Per 1000 Views

4,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

India Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Ireland Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

New Zealand Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Netherlands Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Spain Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Saudi Arabia Per 1000 Views

3,00$Desktop & Laptop

4,00$Mobile & Tablet

Vietnam Per 1000 Views

3,50$Desktop & Laptop

3,50$Mobile & Tablet

Mexico Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Indonesia Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Italy Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

3,00$Mobile & Tablet

Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) Per 1000 Views

2,50$Desktop & Laptop

2,50$Mobile & Tablet

Philippines Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Thailand Per 1000 Views

2,00$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Argentina Per 1000 Views

1,50$Desktop & Laptop

2,00$Mobile & Tablet

Egypt Per 1000 Views

1,50$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Cambodia Per 1000 Views

0,00$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Japan Per 1000 Views

1,00$Desktop & Laptop

1,50$Mobile & Tablet

Iraq Per 1000 Views

1,00$Desktop & Laptop

1,20$Mobile & Tablet

China Per 1000 Views

0,50$Desktop & Laptop

1,00$Mobile & Tablet

Korea, Republic of Per 1000 Views

0,50$Desktop & Laptop

1,00$Mobile & Tablet

Colombia Per 1000 Views

1,20$Desktop & Laptop

0,00$Mobile & Tablet

Lưu ý: Tỷ lệ rate của chúng tôi rất linh động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi rate có thể tăng / giảm đối với một số nước

THAM GIA NGAY !